Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad have left do češtiny

have left = zbývat; zbývá; poobědvat
I have left = já jsem nechal; zbývá mi;

Příklady překladu slova "have left" z webu:

He'll have left a message.  Nechal jistě vzkaz.
You should have left the train.  Měl jste vystoupit.
She could not have left the palace.  Z paláce odejít nemohla.
Still, a child might have left it.  Stále však bylo možné že ji tam nechalo některé dítě.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorhave no   have no objection   have you   haven't   havoc   haywire   hazard   he may