Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad has been do češtiny

has been = bylo; byla; je aplikována na
that has been = který byl; to bylo;
there has been = tam byl (byl tam); byl tam (tam byl); tam byl; existuje;

Příklady překladu slova "has been" z webu:

Has been for twenty years or more.  Je mrtvý nejmíň dvacet let.
It has been .  Bylo to… zajímavé.
No one has been here?  Nikdo tady nebyl?
The floor panel has been broken!  Dlaždice je rozbitá!
Each time before it has been this way.  Dříve se to tak vždy dělo.
The prayer of your pride has been answered.  Modlitba vaší pýchy byla vyslyšena.
For the last few days it has been survival only.  Ale teď půjdu po tvé stopě.
You always want to know what one has been doing.  Vždycky chcete vědět, co jsem dělal.
It is at least certain that a warrant has been issued.  Zcela jistě na něho byl vydán zatykač.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorhaste   hatch   hatchet   hatching   hatchway   hatred   hatter   haulage