Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad harvesting do češtiny

harvesting = sklízení (2. p.); lesní těžba; získávání; sklízející; sbírání; odběr; sklizeň; sklizňové práce; žnec
swath harvesting = dvoufázová sklizeň; dvojfázová sklizeň;

Příklady překladu slova "harvesting" z webu:

We were harvesting half a gram of finished molecules an hour.  Sklízeli jsme půl gramu hotových molekul za hodinu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorhas been   haste   hatch   hatchet   hatching   hatchway   hatred   hatter