Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad harmony do češtiny

harmony = harmonie; souzvuk; soulad; shoda; nauka o harmonii; lad; svornost; souhlas; ladnost; souznění; poškozuje
bring into harmony = uvést v soulad;

Příklady překladu slova "harmony" z webu:

Harmony and concord were not.  Jen shoda a harmonie tu chyběly.
Without it harmony cannot be found.  Bez ní by nebylo možné najít soulad.
He was, in truth, harmony itself.  Vlastně byl harmonie sama.
Put your mind on that, on the harmony of the rock.  Soustřeďte mysl na dokonalost té skály.
Discord is to be forced to be in harmony with others.  Nesouzvuk nastává, když jsme nuceni být v souladu s jinými lidmi.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorharness   harrow   harvest   harvester   harvesting   has been   haste   hatch