Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad harmonic do češtiny

harmonic = harmonický (odb., hud.); souzvučný (odb., hud.); harmonický tón; souladný; sinusový; alikvotní tón; sinusoidový; flažoletový; odfiltrování harmonických složek
fundamental harmonic = první harmonická; základní harmonická;

Příklady překladu slova "harmonic" z webu:

They seem to generate an irregular harmonic rumble.  Vypadá to, že vydávají nerovnoměrný harmonický dunivý hukot.
A sentence or paragraph is like a chord or harmonic sequence in music:  Věta nebo odstavec se podobá akordu nebo harmonické řadě v hudbě:

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorharmony   harness   harrow   harvest   harvester   harvesting   has been   haste