Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad guilty do češtiny

guilty = vinný; trestuhodný; provinilý; provinivší se; špatný; hedvábím opředená nit
be guilty = být vinen; provinit se;
find guilty = usvědčit; odsoudit; shledat vinným; uznat vinným;
found guilty = usvědčen; odsouzený;
not guilty = nevinný; nevinen; bez viny;
plead guilty = přiznat vinu; přiznat se (k vině); přiznat (vinu);

Příklady překladu slova "guilty" z webu:

Guilty or innocent?  Vinen či nevinen?
The guilty party was dead.  Viník je mrtvý.
Are you guilty of them?  Provinila ses jimi?
I feel rather guilty about that.  Trochu si to vyčítám.
He said he was guilty of treason.  Doznat se přece ke zradě.
Do you find the prisoner guilty or not guilty?  Shledáváte obžalovaného vinným či nevinným?
You've done nothing, nothing , to be guilty for.  Neudělala jsi nic, vůbec nic, za co bys měla cítit vinu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorguise   guitar   gulley   gum-tree   gumming   gunner   gunpoint   gutter