Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad guidance do češtiny

guidance = vedení (též přen.); řízení (na stanovené dráze); dozor; poradenství; rada; poučení; směrnice; navádění (na stanovené dráze); vodicí karta; poradenská služba; naváděcí; řídicí; doprovod; pomocný; navedení; rušič rádiové navigace
active guidance = aktivní naváděcí systém; aktivní navádění;
belt guidance = vedení pásu; vedení bezpečnostního pásu;
command guidance = vedení řízených střel signály; povelové navádění; povelové řízení;
homing guidance = vlastní navádění;

Příklady překladu slova "guidance" z webu:

The guidance and decision loop was a complex one.  Naváděcí a rozhodovací smyčka byla složitá.
That is — the guidance compartment.  Tohle - tohle je naváděcí úsek.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorguide   guidelines   guides   guild   guilt   guilty   guise   guitar