Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad grumbling do češtiny

grumbling = bručivý; reptání; úporný; nabručený; mrzoutský; bručení (výfuku); drncání (výfuku); rachot (výfuku); kverulantský; reptající; bručící; hubující; brblání; mručení; kverulantství; chuchvalec krve
exhaust grumbling = rachot výfuku; bzučení výfuku;

Příklady překladu slova "grumbling" z webu:

Grumbling the old woman did as she was told then went away.  Stará služka s brumláním uposlechla a odešla.
The quonset hut was cooled by two massive, grumbling air conditioners.  Byl zařízen jen tím nejnutnějším:

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorguarantee   guaranteed   guaranty   guard   guardian   guarding   gudgeon   guerrilla