Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad grouped do češtiny

grouped = seskupený; seskupen; uskupený; spojený; tříděný; učleněný; různopásmový provoz

Příklady překladu slova "grouped" z webu:

She grouped them by alphabet, and wrote every name on the legal pad.  Seřadila je podle abecedy a napsala každé jméno do bloku.
About her were grouped a number of heavily armed nobles.  Kolem ní se tísnila skupina těžce ozbrojených šlechticů.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorgrouping   grout   grouting   grower   growing   grown   growth   grudge