Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad groundwork; grouse; grouser; grovel do češtiny


groundwork = podklady (též přen.), základy (též přen.), základ (též přen.), zemní práce, předpoklad, předpoklady, boj na zemi, spodní stavba, přípravné práce, základní práce, terénní úpravy

grouse = tetřev, nadávat, remcat, mručet, reptat, tetřívek, bručení, reptání, bělokur, stěžovat si, stížnost, brblat

grouser = reptal (osoba), kverulantka, kverulant, nevrlec, zatímní pilota


Next: grovelling; grow; growl; grown-up    highfalutin; highfaluting; highland; highlight