Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad grouch; grouchy; ground-plan; groundless do češtiny


grouch = brblání, reptat, nadávat, být mrzutý, mrzutá nálada, mít mrzutou náladu, brblat, nespokojenec, runcalka, bručoun, habakuk, reptání

grouchy = mrzutý, nevrlý, bručivý, ubrblaný, nedůtklivý

ground-plan = plán přízemí (též přen.), půdorys (též přen.), polohopisný plán, topografický plán, náčrt plánu

groundless = neodůvodněný, neopodstatněný, nepodložený (strach, pověsti ap.), bezpodstatný, nedoložený, bezpředmětný


Next: groundwork; grouse; grouser; grovel    high-toned; high-wrought; highbinder