Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad grit; grits; grittiness; gritty do češtiny


grit = statečnost, šrot, otruby, hrubý písek (ostrý), pískovec (hrubozrnný, tvrdý), pevná povaha, kamínky, písek (hrubý, ostrohranný), vytrvalost, elán (kuráž), skřípět, vrzat

grits = krupice, ovesná kaše, kukuřičná krupice, hrubý písek, pískovec

grittiness = štěrkovitost, skřípavost, vrzavost, odvážnost, vytrvalost, energičnost

gritty = odvážný, kurážný, pískovitý, hrubozrnný, odhodlaný, plný energie, podnikavý, posypaný, drťový, drťovitý, štěrkovi tý


Next: grizzle; grizzly; groan; groaning    high-grade; high-grown; high-handed