Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad grievance; grieve; grievous do češtiny


grievance = stížnost, zlost, mrzutost, nesnáz, důvod ke stížnosti (křivda), rozezlení, žalobní důvod, křivda, soužení, pracovní spor, zármutek

grieve = rmoutit, způsobit žal, zarmoutit, způsobit bolest, trápit, trápit se, rmoutit se, způsobit zármutek, soužit se, kormoutit, rozesmutňovat, rozesmutnit


Next: grievousness; grig; grilling; grim    heterodyne; heterogeneity; heterogeneous; hew