Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad gratuitous; gratuity; grave; gravel do češtiny


gratuitous = dobrovolný, bezplatný, zdarma dávaný, nezasloužený, svévolný (urážka, lež), nezištný, zbytečný, přírodní, úmyslný, nežádoucí, bezúplatný

gratuity = odměna, odstupné, spropitné, prémie, dotace, pumy

grave = vážný, důležitý (vážný), opravdový, důstojný, závažný (vážný), pohřbít (zast.), slavnostní, prostý, tmavý, tmavobarevný, hluboký (tón), tupý (přízvuk)


Next: gravid; gravitate; gravitation; gravy    hen; hence; henceforth; henchman