Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad granny; grantee; granting; granulate do češtiny


granny = stařena (stará žena), bába (stará žena), stará paní, babi, nesouhlasný údiv, zmatkař, kojná, porodní babka, popleta

grantee = postupník, stipendista, oprávněný, přejímatel, osoba, které bylo něco poskytnuto, držitel koncese, koncesionář, obdarovaný, povolení, přejímatel majetku

granting = udělující, povolení (2. p.), připusťme, dejme tomu, dopřávající, přidělení, dovolení, udělení, propůjčení, vyhovění


Next: granulating; granulator; granule; grape-vine    hefty; heighten; heinous; heist