Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad grandeur; grange; granite; grannie do češtiny


grandeur = majestátnost, velkolepost, vznešenost (mravní), důstojnost, ušlechtilost, majestát, monumentalita

grange = hospodářské stavení (statek), dvůr, sýpka (zast.), hospodářství (statek), špýchar (zast.), zemědělský svaz, filiální zemědělské družstvo, hospodářská budova, zemědělská usedlost

granite = žulový, granit, tvrdý jako žula, žulová šeď, granitový


Next: granny; grantee; granting; granulate    heeler; heelpiece; heft; heftiness