Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad graduator; grafter; grammatical; granary do češtiny


graduator = rozstřikovací zařízení, měřič, dílkovací stroj, graduátor, dělicí přístroj

grafter = kořistník, roubovač, roubovák, úzký ohnutý rýč, dříč, kdo bere úplatky, roub, úplatný člověk, korupčník, podvodník, úplatkářka

grammatical = mluvnický, správný, odpovídající pravidlům, doslovný, pravopisný, mluvnicky správný


Next: grandeur; grange; granite; grannie    hedging; heed; heel