Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad gradate; graded; gradual; gradually do češtiny


gradate = odstiňovat, odstínit (barvy, tóny, pozvolna), přecházet (z jedné do druhé, nepozorovaně), seřadit (do stupňů), seřadit se (do stupňů), vystupňovat, uspořádat stupňovitě, stupňovat, stínovat, gradovat

graded = stupňovaný, stupňovitý, tříděný, srovnaný, klasifikovaný

gradual = ponenáhlý, pozvolný, stupňovitý, povlovný, nenáhlý, graduál, plynulý, odměrka, graduale, stupňový, postupně


Next: graduate; graduated; graduating    heavy-handedness; Hebraism; Hebrew; heckle