Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad gracelessness; gracility; graciousness do češtiny


gracelessness = neelegance, ohyzdnost, společenská nevhodnost, netaktnost, nevychovanost, hrubost, nestoudnost, nemotornost, bezbožnost, zpustlost

gracility = štíhlost, gracilnost, půvabnost, graciéznost, okouzlující prostota, gracilita

graciousness = půvab, milosrdnost, půvabnost, laskavost, vlídnost, kultivovanost


Next: gradate; graded; gradual; gradually    heaving; heavy-duty; heavy-handed