Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad good faith do češtiny

good faith = dobrá víra; dobře míněný; dobrý úmysl; bona fide; dobrý vztah
in good faith = v dobré víře; poctivě; čestně; s dobrým svědomím; bona fide; holder in good faith = držitel v dobré víře;

Příklady překladu slova "good faith" z webu:

In good faith.  Jako projev dobré vůle.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorgood for nothing   good form   good reputation   good time   good turn   goodbye   goodness   goodness!