Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad good cheer do češtiny

good cheer = veselí; dobrá nálada; dobré chování
be of good cheer = buď dobré mysli;

Příklady překladu slova "good cheer" z webu:

Be of good cheer, she radioed.  Vydrž, povzbuzovala mě.
Come forth and be of good cheer!  Pojď ke mně a raduj se!

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorgood faith   good for nothing   good form   good reputation   good time   good turn   goodbye   goodness