Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad goluptious; gondola; gone; goner do češtiny


goluptious = skvostný, skvělý, lahodný, úchvatný, strhující

gondola = benátská lodice, otevřený vůz, zavěšená pracovní lávka, koš nebo gondola balonu (vzducholoď), gondolový, pracovní plošina

gone = uplynulý, přišel, minulý, obluzený, omámený, zabouchnutý, udělaný (zamilovaný), těhotný, v jiném stavu, ztracený, beznadějný, ohromný


Next: gong; good; good-for-nothing; good-humoured    head-lamp; head-light; head-man; head-piece