Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad generosity do češtiny

generosity = velkorysost; velkomyslnost; štědrost; šlechetnost; projev štědrosti; velkodušnost; ušlechtilost; kavalírství; blahovůle; velkorysý
great generosity = velká štědrost; velká velkomyslnost;

Příklady překladu slova "generosity" z webu:

Anyway, my generosity has left me in a rather precarious position.  Má šlechetnost mě ale přivedla do ošemetné situace.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorgentleman   genus   geography   geometry   German   german   German   gesture