Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad general public do češtiny

general public = široká veřejnost; veřejný; všeobecná veřejnost; obecný díl
the general public = veřejnost; široká veřejnost; všeobecnost;

Příklady překladu slova "general public" z webu:

But with luck the general public will never know.  Ale při troše štěstí se o tom veřejnost vůbec nedozví.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorgeneral terms   generalship   generated   generation   generator   generosity   gentleman   genus