Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad general meeting do češtiny

general meeting = plenární schůze; valná hromada; valné shromáždění; členská schůze; plenární zasedání; hlavní paměť
annual general meeting = výroční zasedání; roční plenární zasedání; výroční valná hromada;

Příklady překladu slova "general meeting" z webu:

Providing the annual general meeting confirms the appointment.  V případě, že výroční zasedání potvrdí tvé jmenování.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorgeneral public   general terms   generalship   generated   generation   generator   generosity   gentleman