Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad gauche; gaucheness; gaudy; gauger do češtiny


gauche = neohrabaný, neotesaný, netaktní, určený pro levou ruku, pro levou ruku, společensky neohrabaný, nejapný, levoruký, nerovinný

gaucheness = neohrabanost, neotesanost, netaktnost, nekultivovanost, nejapnost

gaudy = vyfintěný, okázalý, nevkusný, naparáděný, přeplácaný, veselý, nápadný

gauger = cejchovní úředník, cejchovač, celní měřič hromadného zboží, celní měřič nebaleného zboží, měřicí zařízení, řezač, celní měřič, měřící zařízení


Next: gauging; gaunt; gauntlet; gavel    guzzler; gybe; gym; gymnast