Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad gather; gathered; gatherer; gating do češtiny


gather = shromáždit, shromažďovat se, dedukovat, záhyb, shromáždit se, hromadit se, kupit se, sebrat (sílu), trhat, vyvozovat, hromadit, nahromadit

gathered = seskupený, shromáždil se, shromažďoval se, pohromadě, podebraný, zdrhovaný, sběhlý

gatherer = česáč (ovoce), sběratel (anekdot ap.), výběrčí (daní ap.), shromažďovatel, nabírač skloviny, snášečka

gating = klíčování, uspořádání vtoků, hradlování, nálitek, hradlový, otevření elektronky


Next: gauche; gaucheness; gaudy; gauger    guttural; gutty; guy; guzzle