Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad gasproof; gasser; gassiness; gassing do češtiny


gasproof = plynotěsný, odolný proti plynu, neproniknutelný plynem, protichemický, nepropouštějící plyn

gasser = mluvka, kecal, žvanil, číslo, něco prima, šlágr, ožehovač příze, tlachal (osoba)

gassiness = plynnost, plynatost, pach plynu, nafoukanost, dutost, nabubřelost


Next: gassy; gate; gatekeeper; gateway    gusset; gust; gustily