Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad garrotte; garrulous; garrulousness; garter do češtiny


garrotte = drát, vražda uškrcením oběti (loupežná), přepadnout a uškrtit (loupežně, oběť), zardoušení, uškrtit (4. p.)

garrulous = žvanivý, mnohomluvný, rozvláčný, povídavý, bublající, švitořivý, užvaněný, hovorný, ukafraný, mluvný, řečný

garrulousness = upovídanost, řečnost, žvanivost, hovornost, užvaněnost, mnohomluvnost

garter = stužka, upevnit podvazkem, podvazkový, podvazkový pás, bokovka


Next: garth; gas; gas-bag; gasbag    gumption; gun; gunite; gunk