Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad garnishment do češtiny

garnishment = obsílka; ozdoba; předvolání (k soudu); zabavení pohledávky; odpověď rozepře; soudní obstavení; obeslání; zadržení; ornament; příslušenství
wage garnishment = soudní obstavení mzdy; obstavení mzdy;
gas analyzer   gas engine   gas generator   gasket   gasoline   gastritis   gate valve   gate voltage