Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad garnishing; garniture; garret; garrison do češtiny


garnishing = zdobící, maskovací materiál, krášlení, obložení, posázení, zastírání, maskování

garniture = výstroj, vybavení, ozdoba, okrasa, ornament, souprava, garnitura, obložení (jídla), armatura, ozdobení

garret = podkroví, půdní byt (v domě), mansarda (podkrovní), půda (v domě), podkrovní, obytné podkroví, lícovat, půdní prostor, atikové patro, podkrovní byt, podkrovní komůrka, podstřeší


Next: garrotte; garrulous; garrulousness; garter    gum; gumbo; gumminess; gummy