Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad gangway do češtiny

gangway = chodbička (mezi sedadly ap.); lodní lávka; ulička mezi sedadly; visuté schodiště; průchod (mezi sedadly v autobusu); lodní můstek; přechod mezi vagony; obslužná galerie; lávka; přístavní můstek; nástupní můstek; přechodový můstek; pojízdné schůdky
mobile loading gangway = rampa pohyblivá;

Příklady překladu slova "gangway" z webu:

The gangway shifted slightly, each time he climbed to another ring.  Pokaždé, když dosáhl dalšího kruhu, trubice sebou trochu hnula.
The three men stopped at the gangway for a moment.  Všichni tři se na můstku na okamžik zastavili.
Filled with disquiet, he climbed up the gangway and came on deck.  Naplněn obavami šplhal po visutých schůdkách a vystoupil na palubu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorgantry   gantry crane   garage   garden   gardening   gargle   garnishment   gas analyzer