Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad gallop do češtiny

gallop = trysk; cval (rychlý běh); rychlý běh; cválat (rychlým během); jet tryskem; odemlít rychle (řeč); pokračovat rychle; dopravit tryskem (urychleně); hnát se; pospíchat; klus; lékárenský hrnek; cválání; pádit; cválavý rytmus
at a gallop = klusem (způsob);

Příklady překladu slova "gallop" z webu:

Take twenty men and gallop there.  Vezmi si dvacet mužů a tryskem vyraz.
Kicking his horse into a gallop he charged at the black line.  Pobodl koně do cvalu a zaútočil na černou řadu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorgalvanizing   galvanocautery   game away   games   gamut   gangrene   gangway   gantry