Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad galling; gallivant; gallon; galloon do češtiny


galling = znepokojující, otěr, zadírání, pokořující, odírání, dráždící, rozčilující, opotřebení třením, cit zraňující

gallivant = potulovat se, bezcílně bloudit, chodit, povyrážet se, sjezdit (co), flirtovat, koketovat, laškovat, rajzovat

gallon = galonový, tkaloun, moře, spousty, lemovka, prýmek, hodnostní proužek

galloon = lemovka, zdobená šňůrka, kaloun, porta, ozdobná šňůrka, hodnostní prýmek


Next: galvanization; galvanize; galvanized; gam    groyne; grub; grubbily; grubbing