Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad gab; gabardine; gabble; gablet do češtiny


gab = žvanění, výmluvnost, povídat, tlachat, huba, řeči, žvanit, prázdné povídání, drmolit, mlít pantem, žvást, vidlice

gabardine = gabardénový plášť, pracovní halena (zemědělských dělníků), kaftan, židovský kaftan, gabardénový

gabble = povídat, drmolit (nesrozumitelně, mluvit), tlachat, mumlat, štěbetat (jako husa nebo kachna), breptat, zadrmolit, zamumlat, tlachání, řeči, drmolení, štěbetání


Next: gad; gadget; gadgeteer; gadgetry    grocer; grocery; grog; groggy