Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad fuss about do češtiny

fuss about = dělat mnoho povyku kvůli; pobíhat; šukat; zlobit se; nadělat mnoho řečí; rozruch kolem (2. p.); povyk nad (7. p.)
make a fuss about = dělat cavyky s;

Příklady překladu slova "fuss about" z webu:

I'm sure it's all a great deal of fuss about nothing at all.  To všechno je určitě mnoho povyku pro nic.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfuture   futures   gainfully   gains   gaiter   gallant   gallery   galley-west