Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad furthermore; furthest; furtive; fury do češtiny


furthermore = dále ještě, mimoto, kromě toho, ještě, dále

furthest = nejdále, nejvzdálenější, nejvíce, v nejvyšší míře, nejkrajnější, nejextrémnější

furtive = tajný, skrytý, tajnůstkářský, neupřímný, záludný, falešný, kradený, plíživý, postranní, nenápadný

fury = zuřivost, vztek, zlá žena, fúrie, zběsilost, zběsilá žena, dračice (rozlícená žena), záchvat zuřivosti, nával vzteku, fanatismus


Next: fuse; fused; fusee; fusing    grimace; grime; grimy; grin