Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad fulfil; fulfilment; fulgent; fuliginous do češtiny


fulfil = vyplnit, vykonat, provést, naplnit (čas, biblicky), uspokojit, plnit, vyhovět, realizovat se, splňovat, vykonávat, vykonávání, vyřizovat (objednávku)

fulfilment = naplnění, vyplnění, vykonání, provedení, dokončení, plnost, splnění, vyřízení, provádění, vykonávání

fulgent = oslnivý (bás. a kniž.), oslňující (bás. a kniž.), třpytný (bás. a kniž.), lesklý, zářící (bás. a kniž.)


Next: full; full-bodied; full-fashioned    grapevine; graphical; graphitization