Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad fuddle; fudge; fuel; fuelling do češtiny


fuddle = opít se, pít, omámit, zmást, poplést, opilost, pitka, změť, zmatek

fudge = překrucovat, švindlovat, mluvit nesmysly, podvádět, provést fušérsky, zfušovat, zbabrat, vyhnout se (otázce), nesmysl, zmatenost, přikrašlovat, smyšlenka

fuel = nabrat palivo, palivový, podpořit, pohonná látka, zásobit palivem, zásobit se pohonnými látkami, natankovat, podporovat, podpora, podněty, topný, potrava


Next: fuggy; fugitive; fugleman; fulcrum    granny; grantee; granting; granulate