Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad fruitage; fruitful; fruitfulness; fruition do češtiny


fruitage = plodnost, úroda ovoce, plod (přen.), potomstvo (přen.), sklizeň (přen.), výsledky (přen.), úroda, ovoce, plodiny, plodonosnost

fruitful = úrodný (půda ap.), úspěšný, bohatý (přen.), vydatný (déšť ap.), oplodňující, zúrodňující, výnosný, hojný

fruitfulness = vydatnost, úspěšnost, výnosnost, bohatost, úrodnost


Next: fruitless; frump; frustrate; frustrated    graduate; graduated; graduating