Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad frontier do češtiny

frontier = hranice; pohraniční; pohraniční oblast; pohraničí; pomezí; nový obzor (přen.); průkopnický; neprozkoumaná oblast; panenská půda; pionýrský; hraniční; okraj; mezistátní hranice; politická hranice; pohraniční pásmo; hraniční čára; hraničářský; hraničit
pass frontier = přejít hranici; přejet hranici; natural language frontier = jazykové pomezí;

Příklady překladu slova "frontier" z webu:

Now another scene appeared, some kind of rude frontier fort.  Nyní se objevil další výjev, jakási neupravená hraniční pevnost.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfrost   frosting   frozen   fruit   fruits   fryer   frying-pan   fuel beam