Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad from; front-end; frontage; frontispiece do češtiny


from = od (2. p., vzdálenost, doba, mez, rozdíl), ze, podle, před, dle, aby (před tvarem na -ing), aby ne- (před tvarem na -ing), proti, ode, pro

front-end = předřazený, čelní, počáteční, špičkový (výrobek), přední část

frontage = čelní část, fronta (budovy), pozemek mezi budovou a ulicí, fasáda, výhled, poloha, být obrácen čelem, uliční fronta, průčelní fronta, šířka průčelí, pásmo bojové činnosti, úsek


Next: frost-bite; frosted; frosty; froth    gout; gouty; governance; gown