Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad frightful; frigid; frigidity; frill do češtiny


frightful = strašný (též přen.), ošklivý, ohyzdný, děsný (též přen.), strašlivý, strašidelný

frigid = frigidní, studený, mrazivý (též přen.), ledový, velmi studený, nevýrazný, plochý, pohlavně chladný, jako led

frigidity = frigidita, mrazivost, pohlavní chladnost, sexuální chlad, frigidnost


Next: frilling; frilly; frisk; fritter    goody; gooey; goof; goofer