Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad friction disk do češtiny

friction disk = třecí kotouč; třecí lamela; lamela spojky; třecí pohon
clutch friction disk = třecí kotouč spojky; třecí lamela spojky;




frictional   friend   friendly   friendly relations   frightened   fringe   fringing   from another