Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad free-for-all; free-running; free-standing do češtiny


free-for-all = otevřený, otevřený boj, volný, otevřená soutěž, otevřený zápas

free-running = volnoběžný, volně kmitající, jízda stálou rychlostí, nespřažený, astabilní

free-standing = nespřažený, volně umístěný, nezávislý, samostatný, samonosný, nespojitý


Next: free-wheeling; freebee; freebie; freeboard    go-devil; go-getter; go-go; goad