Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad fraternize; fray; fraying; frazzle do češtiny


fraternize = bratříčkovat se, přátelit se, udržovat sexuální styky se ženami nepřítele, sbratřit, spojit se, přidružit se

fray = třepit se, šarvátka (kniž.), potyčka (kniž.), třepit, rvačka (kniž.), podřít se, rozedřít se, rvát, drásat (nervy), jít na nervy, cár, otřep

fraying = třepící se, vytloukání, rvoucí, roztržení, rozdírání

frazzle = otřepenost, úplně vyčerpat, utahat, odřít, rozedrat, zbytek, sešlost, vyčerpat


Next: freakiness; freakish; freakishness; freakout    glut; gluten; glutton; gluttony