Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad framing; franchisee; franchisor; frankly do češtiny


framing = formující, rám, nosná konstrukce, kostra, dveřní zárubeň, jámový věnec, dveřej, seřizování obrazu, seskupování bitů, struktura karoserie, rámcování, budující

franchisee = uživatel licence, provozovatel licence, koncesionář, koncesionářka, uživatel koncese

franchisor = majitel licence, udělovatel licence, prodejce koncese, prodejce licence, udělovat koncese, poskytovatel licence


Next: frantic; frappé; fraternity; fraternization    glowing; gloze; glozing; glue