Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad fragments do češtiny

fragments = fragmenty; zlomky; úlomky; vůně
fossil fragments = fragmenty fosilií; zlomky fosilií;

Příklady překladu slova "fragments" z webu:

Fragments of tree pattered to the carpet around him.  Zbytky stromku se zasekaly do vlasu koberce kolem něj.
Metal fragments scythed overhead.  Všude kolem zasvištěly kovové střepiny.
Even these fragments would not stand for much longer, she suspected.  Ani tyto zlomky však nevydrží moc dlouho, odhadovala.
He prodded the fragments of the stungun with his toe.  Strčil do zbytků elektropušky špičkou boty.
They ain't gonna make fragments worth a damn.  Není z nich ani střepinka.
The quarrel exploded into flaming fragments in midair.  Střela vybuchla v půli dráhy v záplavě hořících úlomků.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorframe   frame member   framework   franchise   frank   fraud   fraudulent   freak