Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad fragmented; fragrant; frail; frailty do češtiny


fragmented = rozdělený, roztříštěný, rozkouskovaný, rozmačkaný, štěpený

fragrant = vonný, voňavý, milý (vzpomínka), sladký (vzpomínka), libovonný, aromatický

frail = slabý, chatrný, útlý, povolný, pomíjivý, letmý (úsměv ap.), koš ovoce (14,5 až 34 kg), chabý, chatrného zdraví, mravně labilní, prchavý, mlátit

frailty = útlost, křehkost (též přen.), chyba (mravní), pomíjivost, chabost, chatrnost, labilnost, lázeň, nepevnost, choulostivost


Next: fraise; frame-up; framed; framer    gloom; gloominess; gloomy; glory