Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad fractionate; fractionation; fractious do češtiny


fractionate = rozdělit na podíly, rozdělit na části, dělit, destilovat, frakcionovat, dělit na frakce

fractionation = rozdělení na podíly, rozdělení na části, frakcionace, frakční destilace, frakciování, frakcionování, dělení na frakce

fractious = svárlivý, hádavý, zlobivý (dítě), podrážděný, vzpurný, nespolehlivý, neukázněný, nevrlý


Next: fractiousness; fracturing; fragile; fragility    gliding; glim; glimmer; glimmering